sobota, 8 marca 2008

Dzienniczek KonRoza dla triatlonisty

Chciałbym dzisiaj przedstawić bardzo ciekawą inowację wprowadzoną przez Robert Podsiadłego do dzienniczka biegowego Konrada Różyckiego, czyli znanego większości biegaczy KonRoza.

Przede wszystkim warto wiedzieć po co prowadzi się dzienniczek:
no właśnie, po co?

oraz skąd wziąć całkowicie darmowy dzienniczek:
tutaj znajduje się dzienniczek do pobrania

***

A teraz zapraszam do tekstu Roberta:


Przystosowanie dzienniczka treningowego Konroza do zapisów treningu triatlonisty.

W moim rozumieniu cel prowadzenia dzienniczka to: dokładna analiza i przegląd danych treningowych.

Dzienniczek Konroza działa w ten sposób, że opis każdego treningu zaczynamy od wyboru „akcentu” czyli typu treningu.
Wpisując poszczególne elementy treningu (np. międzyczasy) zaznaczamy, czy dany element należy do wybranego akcentu, czy też jest elementem innego typu.
Generalnie, lepiej, żeby elementy związane z danym typem treningu (akcentem), miały status „należy do akcentu”.

Wyjściowo, dzienniczek ma wprowadzone przez autora słowniki (akcenty i elementy) opisujące trening dla biegacza. Znajdują się tutaj w zasadzie wszystkie akcenty występujące w treningu biegacza i tylko dwa elementy treningu biegacza należące do akcentu: „*” – jako generalny element należący do akcentu i RTM (rytmy, zaliczane do akcentu).
Ponieważ mój trening zawiera cztery różne dyscypliny, w pierwszym roku używania dzienniczka trafiłem na trudność raportową, związaną z ograniczoną liczbą elementów treningu zaliczanych do akcentu.

Trudność raportowa, którą miałem po wprowadzeniu do dzienniczka pierwszych danych, polegała na tym, że widziałem podsumowania, dla poszczególnych akcentów, jak BC1, BC2 idt. Wprowadzając akcenty: rower, narty_biegowe, pływanie, lekcja_pływania itd. widziałem na raportach ile np. przepłynąłem sam, a ile na lekcjach, niemniej:

· żeby wiedzieć ile przepłynąłem ogółem musiałem na kartce sumować te dane
· żeby, wiedzieć ile przebiegłem, musiałem od elementu „*”, odjąć akcenty nie biegowe, lub podsumować akcenty biegowe
· itd.

Rozwiązaniem tej trudności, jest wprowadzenie, dla każdej dyscypliny osobnych elementów zaliczanych do akcentu. W szczególności, dla treningu biegowego, moim zdaniem całkowicie wystarczą akcenty i elementy wprowadzone przez Konroza, w tym dwa wymienione wyżej elementy zaliczane do akcentu. Dodatkowo wprowadzamy akcenty związane z „naszymi” dyscyplinami i związane z nimi elementy należące do akcentu. W moim wypadku będą to:

Rower:
- R – po prostu rower – zostaje ze względów historycznych
- RSZ – jazda szosowa
- RMTB – jazda MTB – na góralu
- RHALA – trenażer
i dla tych wszystkich akcentów „O-O” – rower (zaliczane do akcentu). Oczywiście zdaję sobie sprawę, że akcenty są mało precyzyjne. Należało by wprowadzić akcenty „R-szosa-jazda ciągła”, „R-szosa-wysiedzenie”, itd... I może tak zrobię w przyszłym roku, na razie wystarczy mi chyba taka dokładność. Uwaga ta dotyczy też akcentów związanych z pływaniem, nartami, itd.

Pływanie:
- LE_PLYW – lekcja z instruktorem
- PLYWANIE – trening na basenie
- PLY_WO – trening na wodach otwartych
i dla tych wszystkich akcentów „~” – Pływanie (zliczne do akcentu)

Narty biegowe:
- NA_BIE – po prostu, bieganie na nartach – tu nie przychodzi mi do głowy podział akcentu
i element „||” - narty biegowe (zaliczane do akcentu).

Używając opisanej techniki, można program Konroza przystosować do dowolnej dyscypliny wytrzymałościowej. Jeżeli się jest np. kolarzem (kolarze jeżdżą na rowerze, biegają na nartach i chodzą na siłownie – ale nie biegają na butach), można wykasować zaproponowane przez Konrada akcenty biegowe i wprowadzić odpowiednie rowerowe.

Technicznie robimy to następująco:
Menu: Słowniki / Lista akcentów / Dodaj – dodajemy kolejne akcentyanalogicznie menu: Słowniki / Lista elementów treningu / Dodaj


dodajemy potrzebne elementy treningu.

Wprowadzając do dzienniczka kolejne treningi, pamiętamy, żeby używać odpowiednich elementów treningu.


W nagrodę za wykonaną pracę koncepcyjną, mamy podsumowania zarówno dla poszczególnych akcentów, jak i elementów treningu, patrz niżej:

***

Bardzo dobre rozwiązanie, które obeznanym z tym dzienniczkiem biegaczom nie powinno sprawić trudności.

Brak komentarzy: