sobota, 26 stycznia 2008

Ergowiosła - pracujące mięśnie

Pracujące mięśnie

Aby dobrze zrozumieć pracujące mięśnie najpierw trzeba odpowiednio opisać ruch wioślarza, a ten, zwłaszcza na wodzie jest dość skomplikowany i to na tyle, że w celu lepszego przedstawienia podzielono go na kilka faz.

Fazy cyklu wioślarskiego:
- chwyt,
- przeciągnięcie,
- odepchnięcie (wykończenie),
- podjazd (powrót).

Najbardziej złożoną jest faza przeciągnięcia, którą podzielę na:
- fazę nóg,
- fazę tułowia,
- fazę rąk.

Jeśli do tego doda się synchronizację czasową, to wyjdzie na to, że faza fazie nierówna.
Tempo „na 1”:
- chwyt,
- przeciągnięcie nóg,
- przeciągnięcie tułowia,
- przeciągnięcie rąk;
- odepchnięcie (wykończenie),
Tempo „na 2 i na 3”
- podjazd (wyprostowanie rąk, podjazd).
Widać z powyższego, że podjazd jest wolny i spokojny, co daje czas na odpoczynek.

***

Nieco kłopotliwa jest bezpośrednia transpozycja ruchu z łódki na ergometr. Zwłaszcza chwytu i odepchnięcia.
Przyporządkowanie będzie dość sztuczne. Nie można jednak z niego zrezygnować, gdyż oznaczają one zmianę kierunku poruszania się wózka i całego ciała, a co za tym idzie –zmianę układu i kierunki przykładanych sił.

rys. 1.

Poniższe rysunki dość schematycznie pokazują zaangażowanie mięśni w poszczególne fazy ruchu, z tym, że rys. 1 jest wypadkową końca podjazdu i zarazem jego początkiem; rys. 2 oddaje fazę przeciągnięcia bez podziału na pracę nóg, tułowia i rąk, a rys. 3 jest końcem przeciągnięcia i początkiem rozpoczęcia powrotu.

rys. 2.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze użycie nazwy prostownik grzbietu, gdyż takiego mięśnia nie ma. Tak prawdziwie jest to zespół mięśni głębokich grzbietu.
Oraz warto przypomnieć, że na mięsień trójgłowy łydki składa się mięsień brzuchaty (2 głowy) i mięsień płaszczkowaty (1 głowa).


rys. 3.
na skutek błędu na tej ilustracji mięsień czworogłowy uda jest podpisany jako dwugłowy uda

Ponieważ rysunki są pewnym uproszczeniem i modelem, i zdaję sobie sprawę, że ilość zaangażowanych mięśni w ruch jest nieporównywalnie większa, to pozwolę sobie na krótki spis głównych mięśni wykonujących pewne ruchy.

1. Zginanie kręgosłupa w części piersiowo-lędźwiowej:
- Prosty brzucha

2. Prostowanie kręgosłupa w części piersiowo-lędźwiowej:
- Prostownik grzbietu

3. Zgięcie (przodozgięcie) stawu ramiennego:
- Naramienny cz. obojczykowa
- Piersiowy większy

4. Prostowanie (tyłozgięcie) stawu ramiennego:
- Naramienny cz. grzebieniowa
- Najszerszy grzbietu
- Obły większy

5. Zginanie stawu łokciowego:
- Dwugłowy ramienia
- Ramienny
- Ramienno-promieniowy

6. Prostowanie stawu łokciowego:
- Trójgłowy ramienia

7. Zginanie dłoniowe nadgarstka:
- Zginacz promieniowy nadgarstka
- Zginacz łokciowy nadgarstka

8. Zginanie grzbietowe nadgarstka:
- Prostownik promieniowy długi nadgarstka
- Prostownik promieniowy krótki nadgarstka
- Prostownik łokciowy nadgarstka

9. Zginanie uda w stawie biodrowym:
- Biodrowo-lędźwiowy
- Prosty uda
- Napinający powięź szeroką
- Krawiecki

10. Prostowanie uda w stawie biodrowym:
- Pośladkowy wielki
- Przywodziciel wielki
- Półbłoniasty
- Dwugłowy uda
- Półścięgnisty

11. Zginanie podudzia w stawie kolanowym:
- Półbłoniasty
- Półścięgnisty

12. Prostowanie podudzia w stawie kolanowym:
- Czworogłowy uda

13. Zginanie podeszwowe stopy:
- Trójgłowy łydki

14. Zginanie grzbietowe stopy:
- Piszczelowy przedni


Zaznaczone mięśnie i opisane ruchy zginania i prostowania będą występowały nie tylko podczas wiosłowania, ale podczas każdego innego ruchu, który będzie odbywał się w płaszczyźnie strzałkowej.

Brak komentarzy: