piątek, 22 stycznia 2010

Bezpieczna jazda na rowerze cz. 1

Czy istnieje w ogóle bezpieczna jazda na rowerze?

Dzisiaj zamiast porad i wskazówek treningowych część pierwsza omówienia zasad bezpieczeństwa na drodze.
Część druga jest już dostępna.

Całość można rozpatrzyć trzytorowo:
  • widoczność;
  • styl i sposób jazdy;
  • wygląd.

I to właśnie w takiej kolejności.
Mimo tego, że wygląd jest dopiero na trzecim miejscu, jest niezmiernie ważnym elementem, jeśli nie najistotniejszym, ale dlaczego o tym dopiero na końcu (w części 2).

Fragment plakatu z jesiennej akcji 2009 roku


Zajmijmy się widocznością.
Po pierwsze jest zima, dni są krótkie, a co za tym idzie szybo zapadają ciemności. Rzeczą priorytetową jest oświetlenie nie tyle drogi, co jest ważne, bo trzeba omijać dziury, ale oświetlenie siebie samego by zminimalizować możliwość znalezienia się w bezpośrednim kontakcie z samochodem, którego kierowca nas nie zobaczył.

Zamiast dawać dobre rady najpierw warto sięgnąć do podstaw prawnych, czyli tzw. kodeksu ruchu drogowego, a dokładniej do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.:
  • Prawo o ruchu drogowym

Szukamy, szukamy i nie znajdujemy.
Niestety, jeśli myślisz, że w „Prawie o ruchu drogowym” znajdziesz informację jakie oświetlenie potrzebuje rower, to się mylisz.

Trzeba sięgnąć do:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)


Dział V
Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego

§ 53. 1. Rower powinien być wyposażony:
1) z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
§ 56. 2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
2) na pedałach roweru i motoroweru;

§ 56. 1. Światła pojazdu, o których mowa w § 53-55, powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni;

5) światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) - z tyłu.
2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
1) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa w § 53-55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne dwa światła: jedno umieszczone na kole przedniej osi, a drugie - na kole tylnej osi;
2) na pedałach roweru i motoroweru;
światła, o których mowa w pkt 1 i 2, nie muszą spełniać warunków określonych w ust.1 pkt 2-4.


Wynika z tego, że światełko migające wreszcie jest ujęte w prawie polskim. Jako dodatkowe światło do odblaskowego.

Natomiast jazda z czołówką na głowie lub kasku, w myśl przepisów, nie jest oświetleniem obowiązkowym składającym się na wyposażenie roweru, więc nie może być używana jako światło białe pozycyjne.

Niemiecki plakat uliczny


Jak i kiedy używać świateł?
Jeszcze raz sięgnijmy do "Prawa o ruchu drogowym".


Używanie świateł zewnętrznych

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:
1) w czasie od zmierzchu do świtu,
2) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego - przez całą dobę,
3) w tunelu.
2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nie oświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo,
2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony,
3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

6. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do kierujących pojazdami, które nie są wyposażone w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 zamiast tych świateł należy używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdów.


Zgodnie z przepisami rower ma światła pozycyjne, więc nie musi mieć zapalonych świateł za dnia, za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 1 i 3.I jeszcze:

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1.kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a.włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
b.poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
2.kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
a.włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
b.korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.I to byłoby chyba wszystko o oświetleniu.

Brak komentarzy: