piątek, 17 września 2010

Indeks środków treningowych

W toku tworzenia i opracowywania dokumentacji treningowej warto sięgnąć po takie ułatwienie jakim jest
indeks środków treningowych

Jest to spis wszelkich metod i środków występujących w jednostkach treningowych pogrupowanych według pewnych kanonów.

Przedstawiony "nos trenera" bez odpowiednich narzędzi czasami jest zawodny!

Jak wiadomo najprostszą kwalifikacją, z którą spotyka się każdy światły amator jest podział jednostek ze względu na czas trwania i włożony wysiłek, czyli
objętość i intensywność

Objętość – ilościowy składnik pracy treningowej, wyrażony czasem, kilometrażem (odległością), liczbą powtórzeń, masą, etc.
Intensywność – jakościowy składnik pracy treningowej, wyrażona stosunkiem odległości do czasu, poziomem tętna, mocą, itp. a także ilością powtórzeń, serii, czasu i charakteru przerw, etc.

Jest to najczęstsza kwalifikacja ułatwiająca zapis jednostki treningowej w dzienniczku treningowym lub jakiejkolwiek innej formie notowania odbytego treningu.

O dzienniczku treningowym

Indeks środków treningowych ułatwia nie tylko przyporządkowanie danego środka (także metody) do sfery oddziaływania, ale głównie ułatwia ambitnym i samodzielnym zawodnikom uporządkowanie i układanie bądź tylko zarysu, bądź całościowego planu treningowego.

Tworząc indeks środków treningowych najczęściej przyjmuje się podział na środki oddziaływania
 • wszechstronnego,
 • ukierunkowanego,
 • specjalnego,
opisują one tzw. obszar informacyjny

oraz intensywności ww. środków,
czyli oddziaływania w tzw. obszarze energetycznym.

To samo ćwiczenie wykonywane z różną intensywnością może być przyporządkowywane do środków oddziaływania wszechstronnego, ukierunkowanego lub specjalnego.


Środki wszechstronne:
rozwijają potencjał motoryczny zawodnika, nie wpływają bezpośrednio na dyspozycje specjalistyczne, które są opisane poprzez model mistrzowski danej dyscypliny czy konkurencji.

Środki ukierunkowane:
kształtują funkcjonalność wysiłku. Są to ćwiczenia rozwijające motorykę potrzebną w danej dyscyplinie czy konkurencji.

Środki specjalne:
kształtują wszelkie funkcjonalności, sprawności i motorykę, która adaptuje bezpośrednio do wymogów startowych.

***

A teraz kilka przykładów w trzech ulubionych przez nas konkurencjach.
Podaje tylko wybrane przykłady (to nie jest całościowy spis) o dość dużym stopniu ogólności.

PŁYWANIE

Środki oddziaływania wszechstronnego:
 • rozgrzewka na lądzie
 • ćwiczenia wytrzymałościowe na lądzie
 • ćwiczenia siłowe
 • gry zespołowe

Środki oddziaływania ukierunkowanego:
 • rozgrzewka i zabawy w wodzie
 • ćwiczenia motoryki w wodzie
 • ćwiczenia na specjalistycznych trenażerach

Środki oddziaływania specjalnego:
 • elementy techniki
 • doskonalenie motoryki w wodzie*
 • sprawdziany
 • starty

KOLARSTWO

Środki oddziaływania wszechstronnego:
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe o różnym akcencie motorycznym
 • ćwiczenia wytrzymałości poprzez inne dyscypliny sportowe
 • gry i zabawy
 • sprawdziany nie-rowerowe

Środki oddziaływania ukierunkowanego:
 • ćwiczenia na cykloergometrze
 • jazda za liderem

Środki oddziaływania specjalnego:
 • doskonalenie motoryki
 • ćwiczenia techniki
 • sprawdziany
 • starty – wyścigi jednoetapowe, wyścigi wieloetapowe

BIEGANIE (BIEGI DŁUGIE)

Środki oddziaływania wszechstronnego:
 • rozgrzewka
 • gry zespołowe
 • ćwiczenia siłowe

Środki oddziaływania ukierunkowanego:
 • ćwiczenia rytmu
 • ćwiczenia szybkości
 • specyficzne ćwiczenia siły biegowej

Środki oddziaływania specjalnego:
 • biegi w zadanej intensywności
 • crossy, zabawy biegowe, fartleki
 • ćwiczenia wytrzymałości tempowej
 • sprawdziany
 • starty* wiele środków z przygotowania zawodnika można klasyfikować jako środki ukierunkowane lub specjalne, nie tylko w pływaniu ale w każdej dyscyplinie czy konkurencji;
kryterium podziału jest zazwyczaj intensywność ćwiczenia, czas trwania, wpływ na motorykę, sfery energetyczne, itp.
Często odpowiednie przyporządkowanie sprawia trudność nawet doświadczonym trenerom.

Brak komentarzy: